Jsem

Advokátka

Barbora Šichová

Problémy se dají řešit

Každý někdy v životě potřebuje advokáta. Ať už jednorázově pro kontrolu a sepsání smlouvy nebo dlouhodobě při správě SVJ či vedení firmy. Ráda vám pomůžu zejména při nákupu a prodeji nemovitostí, při uspořádání nájemních vztahů, vztahů v rodině, ve spoluvlastnictví, při zastupování před soudy a státními úřady. Řeším komplexně také problematiku SVJ, bytových družstev a obchodních společností. Moji klienti oceňují můj přátelský a otevřený přístup, srozumitelné a efektivní řešení jejich záležitostí a také rozumnou cenu.

S čím mohu pomoct

Potřebujete zkontrolovat či sepsat smlouvu

Zkontroluji či sepíšu smlouvu kupní, nájemní, zástavní, o zřízení věcného břemene, o dílo, o vypořádání SJM, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.

Nejste si jisti správným právním postupem

Vypracuji vám srozumitelné právní stanovisko k vaší situaci, k vašim nárokům, včetně návrhu vhodného řešení

Máte pohledávku

Pomohu vám s jejím vymáháním

Vedete nebo jste členem SVJ či bytového družstva

Poskytnu vám komplexní právní servis dle vašich potřeb

Podnikáte v oblasti stavebnictví

Nabídnu vám komplexní právní služby, od sepsání smluv o dílo až po vymáhání vašich nároků

Jste OSVČ nebo řídíte menší obchodní firmu

Zajistím vám dlouhodobý právní servis podle oboru vaší činnosti

Prodáváte, kupujete nebo spravujete nemovitosti

Zajistím vám komplexní právní servis v oblasti nemovitostí – navrhnu správný a vhodný postup, sepíšu smlouvu (kupní, zástavní, o zřízení věcného břemene, o správě nemovitosti atd.)

Potřebujete zastoupit u soudu

Vypracuji žalobu a zastoupím vás u soudu v soudním řízení, např. ve sporech o dlužné nájemné, o vyklizení nemovitosti, o náhradu škody, o neplatnost právních úkonů, o rozvod manželství, o určení výživného atd.

Cena právních služeb

Cena a způsob jejího stanovení závisí na charakteru a náročnosti požadované právní služby.

Cenu je s klienty domluvám vždy předem buď jako hodinovou odměnu nebo také pevnou částkou za vyřízení celé věci. Ve specifických případech lze sjednat odměnu vázanou na úspěch ve věci, které se právní služby týkají, max. do výše 25 % hodnoty výsledku. Odměna se zpravidla zvyšuje o přiznanou náhradu nákladů řízení, kterou má zaplatit protistrana.

V rámci hodinové odměny účtuji od 2.500 Kč do 3.000 Kč za hodinu právních služeb.

Pokud není odměna za právní služby sjednána s klientem jinak, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (advokátní tarif).
Telefon

+420 777 873 670

Adresa

Mgr. Barbora Šichová, Mánesova 864/19,
120 00 Praha 2

Email

barbora@sichova.cz