Mgr. Barbora Šichová - Advokátní kancelář
Právní novinky

Změna pojmu „skutečné škody“ podle nového občanského zákoníku (NOZ) a její dopad v oblasti stavebnictví

16.12.2014 | Archiv právních novinek

Jednou z podstatných změn, které zavádí nový občanský zákoník, a bude se jistě dotýkat také stavebnictví, je úprava náhrady škody v ust. § 2952 věta druhá NOZ: „hradí se skutečná škoda a dále to, co poškozenému ušlo (tj. ušlý zisk)“. V tomto se nová právní úprava neliší od té předchozí.

NOZ však mění pojem „skutečná škoda“, neboť oproti dřívější právní úpravě již není nutné, aby podmínkou pro přiznání nároku na náhradu skutečné škody byla skutečnost, že poškozený sám skutečně také příslušnou částku ze svého vynaložil, tj. něco zaplatil.

Před 1.1.2014 platilo, že k tomu, aby mohl dodavatel nárokovat po subdodavateli jako náhradu škody smluvní pokutu, kterou vůči dodavateli uplatnil investor, musel ji nejdříve dodavatel sám investorovi zaplatit. Ust. § 379 Obchodního zákoníku totiž stanovilo, že se hradí tzv. skutečná škoda.

Po 1.1.2014 však již není nutné, aby dodavatel investorovi nejprve musel sám smluvní pokutu zaplatit a pak teprve mohl vůči subdodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty jako náhradu škody. NOZ totiž v ust. § 2952 věta druhá stanoví, že „záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu“.

Od 1.1.2014 tedy může dodavatel nárokovat vůči subdodavateli náhradu škody spočívající ve smluvní pokutě, kterou po dodavateli požaduje investor, bezodkladně poté, co tuto smluvní pokutu uplatnil vůči dodavateli investor. To vše, aniž by dodavatel sám musel smluvní pokutu investorovi uhradit.