Mgr. Barbora Šichová - Advokátní kancelář
Právní novinky

Právní novinky

GDPR

21.2.2018
Od 25.5.2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je známo také pod zkratkou GDPR. Celý název je Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ... číst celý článek »

Předkupní právo se znovu vrací

20.2.2018
Současný občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb.,) platný od 1. ledna 2014 zrušil existenci zákonného předkupního práva spoluvlastníků, a to až na výjimku, kterou byl případ, kdy ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním). V důsledku ... číst celý článek »

Změna pojmu „skutečné škody“ podle nového občanského zákoníku (NOZ) a její dopad v oblasti stavebnictví

16.12.2014
Jednou z podstatných změn, které zavádí nový občanský zákoník, a bude se jistě dotýkat také stavebnictví, je úprava náhrady škody v ust. § 2952 věta druhá NOZ: „hradí se skutečná škoda a dále to, co poškozenému ušlo (tj. ušlý zisk)“. V tomto se nová právní úprava neliší od té předchozí. N ... číst celý článek »

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku (NOZ)

18.12.2014
NOZ zavádí změny, které se týkají také nájemní smlouvy. Níže jsou uvedeny ty nejzásadnější: Dle ust. § 3074 odst. 1 NOZ platí pro nájem tzv. princip retroaktivity neboli zpětné účinnosti. Na nájem se totiž po 1. 1. 2014 vztahuje NOZ, a to i přestože byla smlouva o nájmu uzavřena před tímt ... číst celý článek »

Nový Občanský zákoník a předkupní právo

18.12.2014
Dosavadní zákonné předkupní právo spoluvlastníků navzájem již NOZ neupravuje (až na určité výjimky). Zákonné předkupní právo tak, jak jej stanovil zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů v ust. § 140, zaniká k 1. 1. 2015. Obecně tak spoluvlastník při převodu spoluvlastn ... číst celý článek »
1
Další