Mgr. Barbora Šichová - Advokátní kancelář
Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny za právní služby mohou být smluvní, tj. předem dohodnuté s klientem, nebo mimosmluvní ve výši stanovené právními předpisy.

Výše odměny za právní služby závisí na charakteru a náročnosti zadání.

Smluvní odměna

Při sjednávání smluvní odměny s klientem jsme vázáni čl. 10 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).

Smluvní odměnu můžeme s klientem dohodnout následovně, a to ve výši:

a) úkonové sazby – dle etického kodexu ji sjednáváme přiměřenou tak, aby nebyla ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci;

b) hodinové sazby – za každou započatou hodinu práce účtujeme v závislosti na obtížnosti případu od 1 500 Kč bez DPH;

c) podílové odměny – ve specifických případech lze sjednat odměnu vázanou na úspěch ve věci, které se právní služby týkají, max. do výše 25 % hodnoty výsledku.

Odměny je možné vzájemně kombinovat.

Mimosmluvní odměna

Pokud není odměna za právní služby sjednána s klientem jinak, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (advokátní tarif).